Our Service

บริการของเรา

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณ์

เราเลือกผู้มีประสบการณ์จบตรงในด้านการผลิตอาหารเสริม และ เครื่องสำอางค์โดยเฉพาะ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จแบรนด์ดังต่างๆ

ฝ่ายผลิต

พนักงานทุกคน ชำนาญกับงานผลิตที่ต้องผลิตในทุกๆวัน จึงเก็บรายละเอียดของสินค้าที่ผลิตทุกชนิดได้เป็นอย่างดี

ฝ่ายออกแบบกราฟฟิก

ด้วยประสบการณ์การออกแบบทุกชนิดให้กับแบรนด์ต่างๆมามากมาย จึงมีความชำนาญกับกฎหมายว่าด้วยเรื่องการออกแบบฉลากอาหาร

ฝ่ายแพคเกจจิ้ง กล่อง หีบห่อ

มีบริษัทรับผลิตซองฟอยล์ให้กับแบรนด์ใหญ่ๆในตลาด เช่น โก๋แก่ เทสโต้ ซูกัส มาม่า ฯลฯ จึงทำให้ในส่วนของฟอยล์บรรจุต่างๆ ราคาถูกและมีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตราฐาน

ฝ่ายการตลาด

ไม่มีคำว่าขาดทุนในธุรกิจนี้” คำนี้จะไม่มีความหมายเลย หากโรงงานผู้ผลิตนั้น เห็นแก่ได้ และไม่ช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำทางการตลาดแก่เจ้าของแบรนด์

ฝ่ายขาย

เซลล์ผู้ดูแลลูกค้า ที่เราคัดเลือกฝ่ายขายที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รับผิดชอบงาน สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงไปตรงมา จบงานง่าย ไม่อ้อมค้อม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณ์

เราเลือกผู้มีประสบการณ์จบตรงในด้านการผลิตอาหารเสริม และ เครื่องสำอางค์โดยเฉพาะ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จแบรนด์ดังต่างๆ

ฝ่ายผลิต

พนักงานทุกคน ชำนาญกับงานผลิตที่ต้องผลิตในทุกๆวัน จึงเก็บรายละเอียดของสินค้าที่ผลิตทุกชนิดได้เป็นอย่างดี

ฝ่ายออกแบบกราฟฟิก

ด้วยประสบการณ์การออกแบบทุกชนิดให้กับแบรนด์ต่างๆมามากมาย จึงมีความชำนาญกับกฎหมายว่าด้วยเรื่องการออกแบบฉลากอาหาร

ฝ่ายแพคเกจจิ้ง กล่อง หีบห่อ

มีบริษัทรับผลิตซองฟอยล์ให้กับแบรนด์ใหญ่ๆในตลาด เช่น โก๋แก่ เทสโต้ ซูกัส มาม่า ฯลฯ จึงทำให้ในส่วนของฟอยล์บรรจุต่างๆ ราคาถูกและมีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตราฐาน

ฝ่ายการตลาด

ไม่มีคำว่าขาดทุนในธุรกิจนี้” คำนี้จะไม่มีความหมายเลย หากโรงงานผู้ผลิตนั้น เห็นแก่ได้ และไม่ช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำทางการตลาดแก่เจ้าของแบรนด์

ฝ่ายขาย

เซลล์ผู้ดูแลลูกค้า ที่เราคัดเลือกฝ่ายขายที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รับผิดชอบงาน สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงไปตรงมา จบงานง่าย ไม่อ้อมค้อม