ฝ่ายออกแบบกราฟฟิก

ด้วยประสบการณ์การออกแบบทุกชนิดให้กับแบรนด์ต่างๆมามากมาย จึงมีความชำนาญกับกฎหมายว่าด้วยเรื่องการออกแบบฉลากอาหาร โดยประกาศจาก คณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.
ทั้งออกแบบโลโก้ทุกชนิด
รูปแบบสติกเกอร์ทุกชนิด
การวางแบบสำหรับสกรีน
การออกแบบกล่องบรรจุหีบห่อ หลอด ขวด
การขึ้นม็อคอัพกล่องเสมือนจริงให้ลูกค้าก่อนสั่งผลิต
การยื่นขอบาร์โค๊ท
การออกแบบ Ads.online.อย่างสวยงาม
การวางแบบ 3 มิติเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณา
จะเห็นได้ว่าทีมกราฟฟิกของเราสามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบ และทราบถึงกฎหมายของการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี