ฝ่ายผลิต

จากการเก็บสถิติการลาออกของพนักงานฝ่ายผลิต เท่ากับ 0

ด้วยพนักงานที่อยู่เคียงข้างกับเรามาอย่างยาวนาน และสั่งสมประสบการณ์มาอย่างเต็มเปี่ยม จึงทำให้พนักงานทุกคน ชำนาญกับงานผลิตที่ต้องผลิตในทุกๆวัน จึงเก็บรายละเอียดของสินค้าที่ผลิตทุกชนิดได้เป็นอย่างดี
และขาดไม่ได้เลย สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพสูง และทันสมัย จึงทำให้ชิ้นงานที่ออกมา ผ่านมาตราฐานครบถ้วน
ทุกขั้นตอน ผ่านการ QC.(การควบคุมคุณภาพ)
โดยฝ่ายผลิตมืออาชีพ จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้น สะอาด ได้รับมาตราฐานสูงสุด