ฝ่ายขาย และบริการอำนวยความสะดวก

เซลล์ผู้ดูแลลูกค้า ที่เราคัดเลือกฝ่ายขายที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รับผิดชอบงาน สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงไปตรงมา จบงานง่าย ไม่อ้อมค้อม
รับผิดชอบงานเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามทุกรูปแบบ
มีการทดสอบความรู้เบื้องต้นในศัพย์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ
จึงทำให้ฝ่ายขาย”หัวใจสำคัญของโรงงานผู้ผลิต”คือจุดเด่นของเรา