ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

1.รูปแบบแคปซูล
2.รูปแบบตอกเม็ด
3.รูปแบบผงชงดื่ม
4.รูปแบบแคปซูลนิ่มหรือซอฟเจล
5.รูปแบบเม็ดฟู่
6.รูปแบบลิแคปส์(Licaps capsule.)

ผลิตภัณฑ์ของเรา